ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (นายบุญ-หลง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (นายบุญ-หลง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90740.
View online Resources