พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1971). พระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14609.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล