กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2507) ออก ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย พลเรือนพุทธศักราช 2478

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1964). กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2507) ออก ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่าย พลเรือนพุทธศักราช 2478. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/204102.
View online Resources