บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216089.
View online Resources