ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม (สมาคมนักเรียนเก่าสมาจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม (สมาคมนักเรียนเก่าสมาจีน-ไตรมิตรวิทยาลัย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252394.
View online Resources