ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคม [สมาคมแรงงานคนพิการสัมพันธ์แห่งประเทศไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคม [สมาคมแรงงานคนพิการสัมพันธ์แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129390.
View online Resources