ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ (นางม้วน หรือทองม้วน อุทากิจ หรืออุทาจิตร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ (นางม้วน หรือทองม้วน อุทากิจ หรืออุทาจิตร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/231886.
View online Resources