คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 260/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 260/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้สรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509118.
View online Resources