ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5481(พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการระบบไฟฟ้ากำลังและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสาร เล่ม 9 การจัดการคีย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5481(พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการระบบไฟฟ้ากำลังและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการสื่อสาร เล่ม 9 การจัดการคีย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557100.
View online Resources