ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259102.
View online Resources