กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 274 ร. เรื่อง ปัญหาการทำท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้ำที่อ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ของ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 274 ร. เรื่อง ปัญหาการทำท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้ำที่อ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [ของ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592805.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล