พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพ็ชร์บุรี พ.ศ. 2491

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1948). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพ็ชร์บุรี พ.ศ. 2491. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26873.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล