ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับข้าวและยาง เป็นเกณฑ์ประเมินอากรขาออก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาในท้องตลาดเป็นรายเฉลี่ยสำหรับข้าวและยาง เป็นเกณฑ์ประเมินอากรขาออก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/263070.
View online Resources