ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม (สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/101028.
View online Resources