คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิกการห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ของบริษัท สยามเฮลตี้เวิลด์ จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595397.
View online Resources