แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สุจรรยา พลอยเพชร (2020). แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589932.
View online Resources