ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123103.
View online Resources