กดสภาผู้แทนราสดร ออกตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำหรวดสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2477 (ฉบับที่ 2) พุทธสักราช 2487 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). กดสภาผู้แทนราสดร ออกตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องแบบตำหรวดสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2477 (ฉบับที่ 2) พุทธสักราช 2487 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241234.
View online Resources