ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325936.
View online Resources