ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านปลวกง่าม ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48397.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล