บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28/2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28/2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509119.
View online Resources