ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 23/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 23/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552858.
View online Resources