จุลสาร Mini Review โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2546/47

ข้อมูลอ้างอิง
สวีณา พลพืชน์ (2004). จุลสาร Mini Review โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2546/47, จุลสาร Mini Review โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2546/47. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/525346.
View online Resources