พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2530

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดธรรมโชติ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2530. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15407.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล