บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2549 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239008.
View online Resources