ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252681.
View online Resources