ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้จำหน่ายคดี (ศาลจังหวัดแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 475/2541 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยเอ็นเตอร์ไพรส์ 89 (จำเลยที่ 1) นายนำชัย อักษรพันธ์ (จำเลยที่ 2) นายเอกสิทธิ์ หรือบุญธรรมสุขบำรุง (จำเลยที่ 3))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้จำหน่ายคดี (ศาลจังหวัดแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 475/2541 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยเอ็นเตอร์ไพรส์ 89 (จำเลยที่ 1) นายนำชัย อักษรพันธ์ (จำเลยที่ 2) นายเอกสิทธิ์ หรือบุญธรรมสุขบำรุง (จำเลยที่ 3)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236530.
View online Resources