ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [จำนวน 2 ราย 1. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร 2. นายอิทธิพล คุณปลื้ม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง [จำนวน 2 ราย 1. นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร 2. นายอิทธิพล คุณปลื้ม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/544847.
View online Resources