ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้า เพื่อการศึกษาและการวิจัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้า เพื่อการศึกษาและการวิจัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176483.
View online Resources