ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/163772.
View online Resources