บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2535 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215242.
View online Resources