ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 6 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 6 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104456.
View online Resources