ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเลย เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ "มูลนิธิหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/482275.
View online Resources