ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/524605.
View online Resources