ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605482.
View online Resources