ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอุรุกวัย (นายเกรียงศักดิ์ ดีศรีสุข)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอุรุกวัย (นายเกรียงศักดิ์ ดีศรีสุข). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111393.
View online Resources