พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายสามแยกบัวขาว (อำเภอจอมบึง) - บ้านด่านทับตะโก - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3209 (บ้านแก้มอ้น) พ.ศ. 2524

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายสามแยกบัวขาว (อำเภอจอมบึง) - บ้านด่านทับตะโก - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3209 (บ้านแก้มอ้น) พ.ศ. 2524. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30039.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล