ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเลย ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเลย สายที่ 4215 ชื่อเส้นทาง เลย -นาด้วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเลย ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเลย สายที่ 4215 ชื่อเส้นทาง เลย -นาด้วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/258048.
View online Resources