พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2542

ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34393.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล