ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239465.
View online Resources