พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2496

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ในบริเวณเขตเพลิงไหม้ ที่ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2496. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27332.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล