ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด [จำนวน 24 ราย 1. นายธนาทร พรทินผล ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด [จำนวน 24 ราย 1. นายธนาทร พรทินผล ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605890.
View online Resources