ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/97144.
View online Resources