ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอชาติตระการ อำเภอบางระกำ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน (อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม อำเภอชาติตระการ อำเภอบางระกำ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/220203.
View online Resources