ประกาศตั้งเสนาบดีกระทรวงพระตลังมหาสมบัติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1930). ประกาศตั้งเสนาบดีกระทรวงพระตลังมหาสมบัติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241733.
View online Resources