กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 008 ร. เรื่อง ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ [ของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 008 ร. เรื่อง ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ [ของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002972.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล