ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4774 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง - ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดความคงรูปของยาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4774 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยาง - ข้อแนะนำการใช้เครื่องวัดความคงรูปของยาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/480812.
View online Resources