ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านธนกิจการเกษตรในชนบทแห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านธนกิจการเกษตรในชนบทแห่งภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/586589.
View online Resources