ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585881.
View online Resources