กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103189.
View online Resources